یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۱۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره 92/12/MP - خرید نصب و راه اندازی سیستم پالس کلینیک واحد نیروگاه خارگ

مناقصه

1327721

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران