یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۳۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره 92/05/JE - خرید 19 قلم قطعات گوی های شناور MPDU

مناقصه

1324327

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران