یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۵۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه احداث جاده دسترسی به باند فرودگاه،کانال و پل های مربوطه در خارک

مناقصه

تجدید مناقصه م.ع.پ/ 021/91

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 راه و ترابری