سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۱۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تامین هواپیما با ظرفیت حداقل 90 صندلی جهت ترابری کارکنان شرکت پایانه های نفتی ایران از مبادی ورودی به جزیره خارک و بالعکس بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 022/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

مجوز فعالیت از سازمان هواپیمایی کشور