سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۱۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه بازرسی خطوط لوله زیر دریایی انتقال نفت خام گناوه-خارک توسط توپک هوشمند ( high resolution MFL & TFI ) بصورت دو مرحله ای

مناقصه

تجدید مناقصه شماره م.ع.پ 92/038

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران