جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۷:۱۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب مشاور برای انجام مطالعات مهندسی مقدماتی جهت عملیاتی نمودن پهلوگاه شماره 14 و تهیه اسناد مناقصه EPCبصورت دو مرحله ای

مناقصه

تجدید مناقصه م.ع.پ 93/014

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

صلاحیت مشاور گروه نفت و گاز با تخصص خطوط انتقال نفت و گاز دارای حداقل پایه دو بعنوان رهبر با مشارکت مشاوران گروه راه و ترابری دارای تخصص بندر سازی و سازه های دریایی پایه یک