جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۳۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

بهسازی کوچه های منازل آذرپاد

مناقصه

م پ خ/035/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 در رشته ابنیه