جمعه ۶ خرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۰۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

ترمیم کانال،رینگ و گروت ورق آنولار مخازن ذخیره نفت واقع در جزیره خارگ

مناقصه

م پ خ/032/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 در رشته ابنیه