یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۳۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه تعمیر و تعویض قسمتی از خطوط لوله 48 اینچ واقع در ضلع شمالی اسکله شرقی

مناقصه

م.پ.خ/ 009/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 تاسیسات و تجهیزات