شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه تعمیرات اساسی پمپ ها و شیرآلات ناحیه مخازن و اسکله ها بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 93/020

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 نفت و گاز