یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۰۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

کارهای باقیمانده مخزن 38 پایانه نفتی خار

مناقصه

م.ع.پ/016/91

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 تاسیسات و تجهیزات یا 5 نفت و گاز