جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۵:۱۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه تخلیه و بازرسی خطوط لوله منتهی به گوی شناور

مناقصه

تجدید م.ع.پ / 91/025

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

رتبه 4 نفت و گاز ( یا) 3 تاسیسات و تجهیزات