پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ۱۹:۴۹
IOTC

هفته کار و کارگر در پایانه نفتی خارگ از نگاه دوربین

هفته کار و کارگر، فرصتی مغتنم جهت قدردانی از تلاشگران بلندهمتی است که همواره با تلاش و پشتکار فراوان خویش، موجبات خود اتکایی، رشد و توسعه همه جانبه کشور را فراهم نموده و با خدمات صادقانه خود سرزندگی، امید و اخلاص را به جامعه هدیه می‌دهند. کارگران از شریف‎ ترین طبقه اجتماع و بازوان حرکت هر جامعه‌ای به سوی رشد، تعالی و شکوفایی هستند؛ روز جهانی کارگر بهانه ‎ای شد برای به تصویر کشیدن گوشه ‎ای از تلاش ‎های تلاشگران شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ « خط مقدم جبهه اقتصادی کشور »
عکاس: محمد پنهان

هفته کار و کارگر 35

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 34

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 33

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 32

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 31

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 30

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 29

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 28

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 27

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 26

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 25

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 24

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 23

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 22

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 21

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 20

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 19

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 18

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 17

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 16

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 15

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 14

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 13

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 12

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 11

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 10

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 9

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 8

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 7

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 6

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 5

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 4

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 3

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 2

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

هفته کار و کارگر 1

دوشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید