دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۲۱:۴۶
IOTC

تجدید مناقصه شماره 91/65/FD - خرید 2 دستگاه بازرسی بدنی الکترونیکی (GATE WAY) فرودگاه خارگ

تجدید مناقصه شماره 91/65/FD - خرید 2 دستگاه بازرسی بدنی الکترونیکی (GATE WAY) فرودگاه خارگ

یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۲
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید